Moraliseeriv-demoniseeriv mõttelaad ning eriti just arvamusliidritest nõiakütid võiks juba ära lõpetada arutelud selle üle, kas ja kuidas kedagi represseerida, sunniviisiliselt kogu riiki vaktsineerida või ka kellegi liikumist avalikus ruumis piirata. 

Arendama peab debatti selle üle, kuidas võimalikult kiirelt, palju ja efektiivselt rahvast vaktsineerida ning kuidas viia info vaktsineerimisvõimalustest võimalikult laiade rahvahulkadeni, eriti venekeelse elanikkonnani. 

Eriti kummalised ja tõepoolest juba lausa esteetilist ilutunnet häirivad on viimased Karmen Jolleri sõnad kultuuriminister Anneli Oti suunal.