Täna on vaja viivitamatult esitada valitsusele kinnitamiseks sisuline vaktsineerimisplaan, kus on selged eesmärgid ja kontrollitavad vaheeesmärgid vaktsineerimistulemuste saavutamiseks. Kuidas saab suurt probleemi lahendada, kui selleks pole isegi ajakohast plaani?