Ilmselt oleks lihtsam, kui sarnased reeglid kehtiks kõigile ühes sektoris tegutsejatele (nt kaubanduses), aga päris kõigile ühe puuga lüüa pole mõistlik. Riskitase sektorite, ettevõtete ja ametite lõikes on niivõrd erinev, et praegusel hetkel tundub tööandjate põhine lähenemine ratsionaalne.