On vältimatuid sõdu, nagu teine maailmasõda ja 1990.–1991. aasta lahesõda. On sõjalise jõu kasutamist põhjusel, et seda peetakse parimaks ja ainsaks võimaluseks kaitsta eluliselt tähtsaid riiklikke huvisid. On valikulisi sõdu, nagu Vietnami sõda ja 2003. aasta Iraagi sõda, mida alustatakse, kuigi kaalul pole elulised huvid ja saaks kasutada muid kui sõjalisi vahendeid.