Kulutused lapse haridusele, kasvatusele ja heaolule on investeering omaenese sotsiaalsesse kapitali ja tuleviku heaollu. Inimene vastab hoolitsusele hoolitsusega. Põlvkondadevaheline hool ei ole aga labane tehing “vorst vorsti vastu”, mida Hein tundub siin nägevat, vaid elementaarne inimväärikus. Ja muidugi teenivad haritud ja hästi kasvatatud lapsed tõenäoliselt piisavalt palju vara ja jõukust, et vajadusel seda ka vanematega jagada.