Keegi sõnakas kolleeg on deklareerinud, et Ülemnõukogu stenogramm on absoluutne tõde, kivisse raiutud ja väljendab sõna-sõnalt just seda, mida Toompea lossi istungitesaalis öeldi, küsiti ja kõneleti. See jutt ei ole päris piibli tõde. Sõnavõtnute tekstid kirjutati stenogrammi kujul tõesti paberile, kuid need anti esinejale läbivaatamiseks. Kes ei tea, siis sellele ma ütlen, et on suur vahe kõnepuldist esineda ja jälgida seejuures auditooriumi reaktsiooni ning pärast seda paberilt lugeda, mida rääkisid. Vahel on lausa iseenda pärast piinlik. Nii kindlasti ka 1991. aasta otsustavatel augustipäevadel.