Kui täna tuleks Ülemiste Vanake ja küsiks, kas linn on valmis, siis ütleb Eesti 200, et selline linn, nagu ehitas Savisaar, on valmis. See linn, kus praktiliselt üks inimene kamandab kõrgelt üle linnakodanike peade nende eluolu ja maksurahade kasutamise üle mingite arusaamatute tujude järgi; kus linnavõim tegeleb rohkem riigiga rivaalitsemisega ega märka linnaosade ja asumite elukeskkonda, on valmis. 

Tallinn on ühe erakonna poolt bütsantslikult juhitud vürstiriik, kus linnaosad peavad olema tänulikud linnavalitsuse laualt pudenenud palukeste üle ja kus linnakodanikud peavad olema rahul, kui parandatakse mõni teeauk või vahetatakse lambipirn. Kus kotitakse ettevõtjaid niikaua, kuni kilekotid õiges suunas liikuma hakkavad. Selline Tallinn on tõepoolest valmis.