Kooliteele astujatel tuleb suunata pilk tulevikku ning seada oma teekonnale siht ja eesmärk. Kurb oleks ekselda sihitult.