Veidi ajaloost. Olen ise üks neist, kes umbes veerandsada aastat tagasi jättis vahele ühe, st 11. klassi ja läks otse 12. klassi. Noorematele selgituseks: see oli aeg, mil ENSV haridusministeerium tuli vastu 1987. aastal toimunud Eesti õpetajate kongressil vastu võetud otsusele suurendada algklassides veedetud aega kolmelt aastalt neljale ja kõik järgnevad klassikursused jätkasid seega järgmisel aastal kahe võrra suurema klassinumbriga.

Probleem oli selles, et Nõukogude Liidus toimuva hariduspoliitika tuules tekkis oht, et rahvuslikku kirjandust, ajalugu ja muude oluliste ainete mahtu kärbitakse – nende säilitamiseks see otsus tehtigi. Tollal oli see asjakohane ja mõistlik aga nüüdseks pole ju selleks enam vajadust! Keegi väljastpoolt ei sunni meid eesti kirjanduse ja kultuuri õpetamist vähendama, kui me seda ise ei tee.