Eriõigused peaksid valitsusele tekkima erandkorras ja igakordselt riigikogu heakskiidul, mitte vaikival pealtvaatamisel.