Tuulikud üksinda meie energiaprobleemi ei lahenda. See on selge.