Eetiliselt tundlike teadusuuringute puhul – mida Estonia uuringud kindlasti on – on nõutav valdkondliku eetikakomitee heakskiit. Teadusmaailmas on tavaks, et taolistes situatsioonides küsitakse nii endalt kui ka ekspertidelt, kas planeeritud tegevus on eetiline.