Tulemusest enam tõusis kõneaineks paljudele esimest korda ilmnenu, et tundmatu Ida-Euroopa meeskond ei esindagi nii öelda päris-Moldovat, vaid sellest veel 1990. aastal lahkulöönud Venemaa sõjaväeosale tuginevaid Transnistria separatiste.