Huvitav kokkusattumus, et täpselt samal päeval, kui ilmus minu lugu EPLis/Delfis 27.09, avaldas saksa autoriteetne ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung (27.09) Martin Hoffmanni artikli, kus autor tegi sarnase ettepaneku, et intensiivravi kohtade nappuse korral võiks rakendada triaaži reegleid, mis prioritiseeriks neid, kes on vaktsineeritud.

Hoffmanni arutlus on õigusfilosoofiline. Eetilise otsustamise lähtekoht on esiteks individuaalsete põhiõiguste tagamise raamistik ja teiseks võrdsete võimaluste tagamise printsiip. Küsimus ei ole tavaolukorras meditsiinilise abi osutamisest, vaid erakorralisest olukorrast, kus intensiivravi kohti ei jagu ja haiglad peavad igal juhul otsustama, kellele esmajärjekorras abi anda. Hoffmann ütleb, et see on traagiline olukord, aga ei kujuta endast põhiõiguste riivet.