"Mida me mõistame „Vene sõdurite” all? Sest kui see võrdub Vene armeega, siis on need konfliktid laiemale avalikkusele tuntud. Aga kui see mõiste hõlmab neid, kes läksid sõdima Vene riigivõimude korralduseta või vaikival nõusolekul, siis see on teine lugu," ütleb Boriss Sokolov. "Venelased osalesid kõigis Jugoslaavia lagunemise sõdades alates 1991. aastast, samuti Transnistria sõjas aastani 1992, kus olid nii Venemaalt tulnud vabatahtlikud kui ka 14. armee sõjaväelased. Venelastest palgasõdurid võitlesid Abhaasia sõjas Gruusia vastu 1992-1993, aga peale selle saatis GRU Abhaasia poolele sõdima Kaukaasia rahvaste esindajaid, näiteks Vene sõjaväeluure abiga jõudis sinna üks kuulsamaid Tšetšeenia välikomandöre Šamil Bassajev. Pole saladus, et Tadžikistani kodusõjas 1992-1997 lõi otseselt kaasa Venemaa 201. motolaskurdiviis."


Millises maailmanurgas venelased praegu võitlevad? Loe intervjuust!