„Samuti on olnud hästi hoitud rahvusvahelised suhted, mis on laiendanud iga ettevõtliku eestlase võimalusi maailmas ning suurendanud märgatavalt ka Eesti tuntust. Kindlasti ei saa märkimata jätta presidendi julgustavaid sõnu ning tegevusi, mis suunasid meie ettevõtjaid senisest enesekindlamalt ja julgemalt tegutsema välisturgudel. Selle eest tunnustas kaubanduskoja juhatus vabariigi presidenti ka koja esimese klassi aumärgiga,” räägib ta. Palts loodab, et ka Eesti järgmine president Alar Karis toetab Eesti ettevõtteid presidendile avatud kanalite kaudu.