Loomulikult on väsimust ja kurnatust, aga selline meelsus ei domineeri. Üles on ehitatud abivõimalused, millesuguseid teistest riikidest ei leia. Ma ei tea ühtki riiki, kus oleks võimalik see, et sisuliselt kaks-kolm päeva pärast riiki saabumist on inimesel peale turvalise elukoha tagatud õigus tööle minna, laps koolinimekirja panna ning vormistada näiteks peretoetus. Operatiivse abi pakkumise kõrvalt on üles ehitatud palju põgeniku iseseisvat hakkamasaamist toetavaid lahendusi. Tööd on veel palju, aga tehtu üle saavad olla uhked sajad ületunde teinud inimesed.

Praktilises plaanis on väsimist aidanud ennetada hädaolukorra ühendstaabi loomine ja kriitilistes rollides asenduste süsteemide loomine. Muidugi on läbipõlemise vältimise aspektis ka iga kriisis töötava inimese enda vastutus kasutada aktiivselt enesehoiuvõimalusi, mida paljud asutused loonud on.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid