Marfin Panga juhatuse esimees Riho Rasmann kinnitas, et panga töötajatega seotud firmad on faktiliselt panga kontrolli all. Foto: Kaarel Tigas/Õhtuleht

Marfin Pank on probleemlaenude käsitlemiseks rakendanud omapärast ärimudelit ja selle asemel et luua eraldi äriüksus halbade laenude haldamiseks, on kaks panga töötajat võtnud riski ja loonud selleks oma firmad.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld viitas, et üldjuhul loovad pangad halbade laenude käsitlemiseks ja laenutagatiste omandamiseks kas omaette struktuuriüksuse või koondavad need enda omanduses olevasse ettevõttesse. „Finantsinspektsioon on Marfin Panga tähelepanu juhtinud nende poolt halbade laenude käsitlemiseks ja omandamiseks kasutatava ärimudeliga seotud riskidele,” kinnitas Kurgpõld. „Finantsinspektsiooni hinnangul on äärmiselt oluline, et tagatud oleks riskide maandamine ja potentsiaalse huvide konflikti vältimine,” rõhutas ta. Nimelt võivad selliste tehingutega kaasneda panga maine langus, võimalikud huvide riskid ja ka operatsioonirisk.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: