Foto: Aleksey Nikolskyi, RIA Novosti

Kuna sel aastal on toimunud mitmeid saatustmääravaid (vene k. sudbonosnõje) sündmusi, siis alustaks sellest, et Putini mullune aastaläkitus kõlas detsembrikuu teisel nädalal ja selles lubati suurejooneliselt Euraasia Liidu loomist, kuid seda n.ö. heades suhetes Euroopa Liiduga.

Sedapuhku esines Putin tavalisest nädal varem, kuid ometi oli Riigiduuma juba kinnitanud ja Putin allakirjastanud järgmise, 2015.a. aasta eelarve ja orienteerid aastateks 2016-17, milliste numbrid on praeguse naftahinna ja rublakursi kukkumise juures enam kui küsitavad.

Kuid kuna arvud on n.ö. olemas, siis seda ehk eelarve osa Putin oma ettekandes faktiliselt ei puudutanudki. Seda asendas väga osav kahekõne rahvaga, kes – „Venemaa kodanikud“ oligi n.ö. kolmas kõnetatu pärast Föderatsiooninõukogu ja Riigiduuma liikmete mainimist. Laias laastus võib kõne jagada kaheks – hakatuseks välispoliitiline osa ja seejärel lubadused oma rahvale ehk sisepoliitilised uuendused.

Kõne algas tänuga – nii saadikutele kui ka kodanikele - toetuse eest tehtule ehk siis pandi kohe paika kordasaadetu „tõde ja õigus“. Krimmi sündmustikku esitati juba harjumuspäraselt ehk siis kui sealsete „meie inimeste“ vabat tahet, mille juures polnud mingeid „rohelisi mehikesi“ ega „viisakat vene armeed“ (= tegu on teist nädalat tiražeeritava nutika kujundväljendiga). Sellele vastandati väidetav riigipööre Kiievis ning sealsete võimude ja nende USA peremeeste arusaamatu surmakülvav tegevus Ukrainas. Viimaste päevade esinemiste tooni jätkates andis Putin märku, et naabritega asju ajades olla raske otsustada, kas rääkida nendega või hoopis nende selja taga oleva USAga.

Krimm oli vaid ettekääne

Viimasega suhete halvenemise algus viidi 2002. aastasse, kui Bushi administratsioon otsustas väljuda raketitõrjesüsteemist, mis Putini sõnul tähendas ainuvõimu üritamist maailmas. Asi, mida Venemaa kohe kindlasti ei luba ja mis selgitab ka tema tegevust strateegilise tasakaalu tagamiseks maailmas. Putini sõnul ei lasknud Venemaa läbi võimalust teha temaga samuti nagu tehti Jugoslaaviaga (kadus sootuks areenilt) ja väitis sedagi, et Krimm oli vaid ettekääne – Venemaad olla alati ajaloo vältel takistatud, kui tal on olnud võimalus muutuda suureks. Seda teadvustades ei hoolita praegustest sanktsioonidest ja jätkatakse arenemist oma enda valitud kursil.

Putin tuletas 1941-42. aasta kaotusi meelde selleks, et – armee tugevdamisest rääkides - kinnitada: – see ei kordu. Samas leidis korduvalt rõhutamist, et Venemaa on avatud koostööks kõigiga ja et välisinvesteeringud on teretulnud Venemaal. Kaug-Idas lubati ka Vladivostok muuta vabasadamaks – otsus, mis on juba tehtud ka Sevastoopoli kohta. Rõhutamist leidis ka vajadus teaduse riiklikuks toetamiseks.

Putin tuletas 1941-42. aasta kaotusi meelde selleks, et – armee tugevdamisest rääkides - kinnitada: – see ei kordu.

Rahva eest hoolitsemise osas märgiti nn. emakapitali poliitika laiendamist ka Krimmile, kuid kuna antud poliitika on seotud ajaliste raamidega, siis teema loodetud edasiarendamist antud ettekandes ei järgnenud. 2015. aasta kuulutati Venemaal n.ö, südame-aastaks – peatähelepanu pühendatakse südamega seotud haiguste ennetamisele ja ravile. Tervishoiualase arengu trumbiks kuulutati seegi, et kui ÜRO oli pakkunud Venemaa elanikkonna vähenemist 136 miljonini, siis hetkel see olla juba 144 miljonit.

Kõige rabavamaks uudiseks läkituses võib pidada Krimmi kuulutamist Venemaa Templimäeks, kusjuures viimase puhul täpsustati, et ta on seda nii moslemitele kui ka judaistidele. Ilmselt tasub antud järjekorrale tähelepanu pöörata, kui silmas pidada kasvõi Putini esmaspäevast visiiti Ankarasse ja Lavrovi eilset käiku Venemaa-Araabia koostööfoorumile Sudaani.

Maksepoliitka ei muutu

Mis puudutab sisepoliitikat, siis äriringkonnad ja ärihuvilised tõesti kuulsid seda, mida lootsid. Nimelt lubati piirata kontrollorganite tegevust, muuta see avalikuks ja kui mõnel ettevõttel olla kõik korras, siis jäetakse nad järgmised kolm aastat kontrollimata. Senist maksepoliitikat lubati järgmised neli aastat mitte muuta, uusettevõtjatele lubati kaheks aastaks maksuvabastust ning oligarhidele, kes toovad oma varad Venemaale, pakuti seekord täielikku amnestiat. Mõistagi võeti niisugused lubadused suure entusiasmiga vastu.

Kiidusõnu jagus ka põllumeestele, kes olla korjanud viimaste aastate parima teraviljasaagi ja õppuritele, kes mõnedes eksperimentides olla näidanud paremaid tulemusi kui teadlased. Kõne lõpus pöördus Putin nii saadikute kui aktiivsete kodanike poole üleskutsega konsolideeruda oma tegevuses Venemaa hüvanguks.