Tallinna vanalinn Foto: Eero Vabamägi

Maksutulu laekus kolme kuuga 84,8 miljonit eurot, moodustades 23,2% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 81,8 miljonit eurot ehk 25,1% ning kohalikke makse 2,8 miljonit eurot ehk 25,8% aastaks planeeritust, teatas Tallinna pressiteenistus.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2016. aasta esimese kolme kuuga 17,8 miljonit eurot ehk 28,5% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus 602,8 tuhat eurot, moodustades 35,4% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 28,4 miljonit eurot, mis moodustab 28,3% aastaks kavandatust. Linna investeerimistegevusest laekus kolme kuuga 735,6 tuhat eurot ehk 6,2% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kolme kuuga kokku summas 128,5 miljonit eurot, mis moodustab 22% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 124,2 miljonit eurot, mis moodustab 25% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks maksti välja kokku 3,4 miljonit eurot ehk 4,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 253,5 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes märtsikuu lõpu seisuga 57,1 miljonit eurot.