Hiina töölised Foto: ALY SONG, REUTERS

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul takistab sooline palgalõhe Eesti ühtlast arengut, teatas tööinspektsioon.

„Sama töö eest erineva palga maksmine meestele ja naistele süvendab ühiskonnas ebavõrdsust. Väiksem töötasu tähendab naistele väiksemat sissetulekut praegu, aga ka väiksemat pensioni vanaduspäevadel,“ ütles Maripuu.

„Teiste riikide kogemused kinnitavad, et töötajate võrdne kohtlemine aitab ettevõtetel olla edukamad. Need ettevõtted on atraktiivsed töökohad, kus töötajad on valmis panustama rohkem ning ei vaata ringi parema töökoha järele,“ lisas ta.

Statistikaameti andmeil oli 2014. aasta oktoobris naistöötajate palk 23,3% madalam kui meespalgatöötajatel. Töölepingu seaduse § 3 sätestab, et tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele.

Täna tähistati võrdse palga päeva. Võrdse palga päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust soolise palgalõhe olemusest, selle mõjust ja tagajärgedest, aga ka leida võimalikke lahendusi hoiakute ja olukorra muutmiseks.