Ma pean väga märgiliseks seda, et otsuse Narva tanki ära viimise osas langetasid narvakad ise. Jah, arutelud ja läbirääkimised Narvas endas kestsid nädala, kuid kõigest nädalaga jõudis Narva õige ja julge otsuseni.