kultuuriminister Piret Hartman,

riigisekretär Taimar Peterkop

Pöördumine

Eesti vabariigi erialaorganisatsioonid Eesti arhitektide liit, Eesti kujurite ühendus, Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing, Eesti kunstnike liit ja Eesti maastikuarhitektide liit toetavad riigi otsust moodustada okupatsioonivõimu sümboleid kandvate monumentide temaatikaga tegelev töörühm, mis aitab anda sisulise hinnangu avalikus ruumis olevatele skulptuuridele ja hauatähistele. Samuti on tänuväärne, et selle tulemusena tekib monumentide register.

Siiski ei jaga me seisukohta, mille järgi on töörühma koosseis, protokollid ja otsused salastatud – avalikku ruumi puudutavad otsused ja arutelud on Eesti vabariigis olnud avalikud ning nii peab see ka jääma. Eesti senise poliitilise kultuuri tava näeb ette kogukondade ning laiemalt avalikkuse kaasamise. Meie hinnangul annab just läbipaistvus otsusele täiendava jõu ja legitiimsuse.

Salastatust põhjendades on viidatud komisjoni liikmete turvalisusele, siiski pöördume teie poole palvega, et Eesti avaliku sektori institutsioonid järgiksid demokraatliku ja läbipaistva ühiskonna põhimõtteid, ja palume komisjoni koosseis, protokollid ja otsused avalikustada. Erialaorganisatsioonid on valmis määrama omalt poolt töögrupi liikmed, kes ei karda võtta avalikult vastutust oma otsuste eest. Alla kirjutanud erialaorganisatsioonid paluvad võimalikult kiiret kohtumist, et kõnealust salastatuse teemat arutada.

Lugupidamisega ning vastust ootama jäädes

Eesti arhitektide liit

Eesti kujurite ühendus

Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing

Eesti kunstnike liit

Eesti maastikuarhitektide liit

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid