Suurema osa viimasest 100 aastast on Hiina järginud Venemaa ajaloolist trajektoori. 20. sajandi alguses olid nad mõlemad vananenud institutsioonidega suured impeeriumid, mis ei suutnud kaitsta oma rahvast sõdade, korruptsiooni ja vaesuse eest. Venemaa rahvatulu elaniku kohta oli 1900. aastal ligikaudu üks kolmandik USA omast ja Hiina rahvatulu veel poole väiksem kui Venemaal.