Teemat on arutatud nii kirjalikus meedias kui ka riiklikus televisioonis. Kõnelema peab, sest teema on oluline. Süüdlastele nõutakse karistust. Sotsiaalmeedias on mindud lausa nii kaugele, et jagatud on ka vägivalda kasutanud noorte isikuandmeid, kutsudes üles vastutusele aga ka kättemaksule.

Juhtumid on avalikkust selliselt mõjutanud, et algatatud on rahvaalgatus lapse süüvõime ea alandamiseks. Valdkonna spetsialistid on rõhutanud, et vägivald taastoodab vägivalda ning kutsunud üles videoid mitte jagama.

On kõlanud mitmesuguseid spekulatsioone selle kohta kes on need tüdrukud, mis toimub nende kodus ja miks on nad seni jäänud karistuseta. Proovin vastata mõnedele küsimustele hüsteeriata, püüdes selgitada kuidas toimib tänane laste abistamise ja riskikäitumise ennetamise süsteem, tuues välja mõned süsteemi kitsaskohad ja tehes lahendusettepanekuid lastekaitse reformi planeerimise taustal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid