Tähelepanelik kohtuotsuste lugeja on küllap kursis ka tänase praktikaga, millises kohtulahendites ei avaldata menetlusosaliste nimesid. Muuhulgas kaetakse ka juriidiliste isikute nimed, registrikoodid ja muu, mille järgi võiks vaidluse osalise tuvastada. Seega on arvamused, nagu toimuks kõnealuse eelnõuga pöördelised muutused kohtulahendite kättesaadavuse ja kohtupidamise avalikkuse osas tagasihoidlikult liialdatud. Täna kehtivad menetlusseadused võimaldavad isikuandmeid lahendis varjata menetlusosalise taotlusel või kohtu algatusel.