Ent nagu kogu rohepööregi näib kõik paberil paraku ilusam ja teostatavam kui tegelikkuses. Kõigepealt on juba praegu ette näha, et üks sõltuvus asendub teisega. Elektriautode kõige olulisematest komponentidest ehk akudest 80% toodetakse Hiinas. See osakaal küll ilmselt väheneb, kuid endiselt läheb vaja kolme põhikomponenti: niklit, koobaltit ja liitiumi. Nende kaevandamise ja eriti ümbertöötamise aspektist on samuti väga raske Hiinata hakkama saada.