Avalikkuses on taas huvi tekkinud, sest Wall Street Journal teatas hiljuti, et USA energiaministeerium peab viiruse vallapääsemise kõige tõenäolisemaks põhjuseks Hiina laboris juhtunud õnnetust. Jahmataval väitel paistab olevat tugev alus ja Washington Posti teatel tugineb see riikliku laborikompleksi ehk Z-divisjoni ekspertide analüüsile. Keskus vastutab USA valitsuse kõige salajasemate ja tehniliselt keerulisemate uuringute eest, mis puudutavad Hiina- ja Venemaa-sugustest rivaalidest lähtuvaid ohte.