Kui võim peaks vahetuma praegu, toimuks see olukorras, kus Venemaa survestab naabrit liitriigi loomiseks edasisi samme astuma ja Ukraina-vastases sõjas aktiivsemalt osalema. Naabrite jaoks muudab Valgevene stabiilsuse küsimuse eriti põletavaks asjaolu, et parasjagu valmistutakse Vene tuumarelvi Valgevenesse tooma.