Samal ajal kui Ukraina peab lisaks vastupealetungile läbi viima laiaulatuslikke reforme, valmistub Venemaa uueks võimalikuks sügiseseks mobilisatsiooniks, tõstes kohustuslike ajateenistujate vanust 21–30 aastani. Vastavalt Venemaa analüütikute hinnangutele tähendab see, et kohustusliku ajateenistuse vanuse tõstmisega kaetakse varasemast laiem arv kodanikke. Sellelgi aastal on sõjaväekohuslasi üle 300 000, mis moodustab paraku hinnangute järgi natuke üle kolmandiku antud vanusekategoorias olevatest meestest.