Uute kriteeriumid, mida on üheksa, muudavad senisest olulisemaks ülikooli rahvusvahelise hõivatuse ja üliõpilaste kaasatuse rahvusvahelisse uurimisvõrgustikku.