Viimastel andmetel on mineeritud 30% Ukraina territooriumist, veekogud kaasa arvatud. Mõõtkavalt võib seda võrrelda Balti riikide kogupindalaga, nii et selle ala puhastamine on üks prioriteete. Eesti päästeamet on usaldusväärne partner. Eesti spetsialistid toetavad meid demineerimistehnika, autode ja meditsiinitarvetega. Eesti andis humanitaarabi ja tehnikaga kiiret abi ka kohe pärast Kahhovka hüdroelektrijaama plahvatust. Hiljuti pandi Kiievis käima hädaabiliin 112, enne seda tutvusime Eesti kogemustega. Samuti on meil tõhus koostöö küberturvalisuse vallas, kus rakendame Eesti praktikat.

Jaga
Kommentaarid