Meil on 79 kohalikku omavalitsust [KOV], kes on kohaliku elu korraldamise küsimustes vabad tegema otsuseid. See tuleneb põhiseadusest. KOV-id on kohustatud ise lahendusi otsima nii üldhooldusteenuse kui ka koduteenuse puhul. Lahendusi on otsitud läbi paarikümne taasiseseisvumise aasta. Üldhoolduse kogukäive on natuke üle saja miljoni euro ja pea 80% maksavad teenuse eest klient ja tema lapsed. KOV-il pole olnud survet ega vajadust rohkem teha, et oma eelarvet kokku hoida ja rohkemaid inimesi abistada. Et luua ja pakkuda koduteenuseid, et inimene saaks väärikalt kodus vananeda. Selle asemel on tekkinud üldhooldusteenus, mille pakkujatest umbes pooled on eraettevõtted ehk KOV pole ka ise loonud asutusi. Ja inimesed on selle suures osas kõik ise kinni maksnud.