Kolmeaastases projektis osalevad Euroopa ja Ukraina kultuuripärandi spetsialistid, arhitektid, planeerijad, insenerid, sidusvaldkondade spetsialistid ning Ukraina kohalike võimude ja linnade kogukondade esindajad. Projekti kaudu soovitakse võimaldada Ukraina arhitektidele ja teistele valdkonna spetsialistidele pidevat professionaalset arengut ning kaardistada Ukraina kultuuripärandi kaitsmise ja taastamise võimalusi.

Jagatakse teadmisi ja kogemusi

Projekti raames korraldatakse kolme aasta jooksul vajalikke uuringuid, töötubasid, avalikke arutelusid, üritusi ning arhitektuurikoolidele mõeldud haridusprogramme. See on esimene kord, kui nii suur rahvusvaheline arhitektuuriorganisatsioonide konsortsium ühendab jõud ühise tulemuse, ehk Ukraina pärandi ja kultuuri säilitamise jaoks. Projekti algatas Leedu Arhitektide Liit Euroopa Liidu programmi Creative Europe kaasrahastamisel.

„Selle projektiga soovime anda oma panuse arhitektuuri kui kunstilise sektori taastumisse, kaasates Ukraina arhitekte ja muuhulgas muinsuskaitsespetsialiste tegema võrdsetel alustel koostööd Euroopa arhitektidega. Jagame teadmisi ja kogemusi ning otsime koos uut, Ukrainale sobivat, metoodikat ja viisi Ukraina linna- ja arhitektuuripärandi säilitamiseks ja taastamiseks jätkusuutlikul ja kaasaval viisil,“ ütles projekti algataja ja koordinaator, Leedu Arhitektide Liidu juhatuse liige Rūta Leitanaitė.

„Ukraina, nagu iga teinegi koht, nõuab kohandatud, mitte copy-paste lahendusi. Koos teiste projektipartneritega leppisime algusest peale kokku põhimõttes, et kõik metoodikad, soovitused ja ettepanekud luuakse koos Ukraina arhitektide, kultuuriekspertide ja kogukondadega, püüdes kohandada parimaid Euroopa praktikaid Ukraina ainulaadsesse konteksti,“ lisas Leitanaitė.

Eesti korraldab linnafoorumid

Eesti Arhitektide Liit korraldab koostöös Ukraina partnerorganisatsiooniga Ukraina neljas asukohas linnafoorumi. Linnafoorumite formaat on ennast aastate jooksul tõestanud kui toimiv tulevikunägemuste loomise ja mõtestamise tööriist. Sellise erinevaid huvigruppe kaasava töötoa vormis saab tõhusalt Ukraina linnade tulevikuvisioone luua. Eesti arhitektide kompetentsi pakkumine ja Ukraina abistamine on arhitektide liidule väga oluline. Hiljuti osales liit koos Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ja Kultuuriministeeriumiga Ukraina peremajade tüüpprojekti arhitektuurikonkursi korraldamisel. Juuli lõpus valis žürii välja võidutöö, mis on aluseks Žõtomõri linna orbudekodu rajamisele.

Kuna Ukraina ja Euroopa spetsialistid töötavad ja loovad koos, tagab projekt kahesuunalisi teadmisi: ukrainlased õpivad eurooplastelt ja vastupidi. Projektis osalevad EL-i partnerid saavad ühisloomeprotsessi kaudu innovaatilisi teadmisi pärandi kaasaegse säilitamise ja taastamise kohta, mida saaks rakendada ka igal pool mujal.

Projekt loob platvormi pikaajaliseks koostööks Ukraina ja teiste Euroopa riikide arhitektide, urbanistide ja maastikuarhitektide vahel, et kaitsta ja arendada keskkonda ja pärandit kui ressurssi Ukraina taastamiseks.

Projekti tulemusena koostatakse soovituste kogum järgnevates valdkondades:

• muinsusväärtuse hindamise metoodika ja kahjude hindamise metoodika;

• strateegia väärtusliku pärandi taasloomiseks jätkusuutlikul, majanduslikult ja kultuuriliselt tähendusrikkal viisil;

• nõukogude eluruumide terviklik renoveerimine Ukrainas;

• muinsuskaitse osalusprotsessi metoodika: linnafoorumid ja töötoad „Tervendamine pärandi taastamise kaudu“;

• arhitektuurikonkursid: teostus ja finantsnõuanded

• tehnoloogiad ja pärand;

• arhitektuurikoolide haridusprogrammide täiustamine;

• pärandi säästva taastamise CPD ehk pideva professionaalse arengu programmi sisu loomine, rahastamine ja korraldus.

Projekt kestab 2026. aasta aprillini. Projekti kaasrahastab EL-i programm Creative Europe („Loov Euroopa“) ühe miljoni euroga.

Projekti viib ellu 11 organisatsiooni konsortsium: Leedu Arhitektide Liit (projekti koordinaator); Rootsi Arhitektide Liit; Föderaalne Arhitektide ja Diplomeeritud Inseneride Koda, (Austria, BKZT); Taani Kuninglik Akadeemia; Tehnoloogia- ja Arhitektuuriinstituut (IBT); Rumeenia Arhitektide Ordu; Riiklik Arhitektide, Planeerijate, Maastikukujundajate ja Konserveerijate Nõukogu (CNAPPC, Itaalia); Saksamaa Arhitektide Föderaalne Koda (BAK); Eesti Arhitektide Liit; Ukraina Riiklik Arhitektide Liit; Ro3kvit: Ukraina linnakoalitsioon; Harkivi Arhitektuurikool ning kaasatud partnerina Euroopa Arhitektide Nõukogu.

Projekti alguspäeva tähistatakse spetsiaalselt projektile pühendatud avaliku konverentsiga „UREHERIT: arhitektid pärandi eest Ukrainas“, mis toimub 13. oktoobril 2023 Ukrainas Lvivis.

Konsortsiumi partnerid tutvustavad konverentsil kõiki eesootavaid tegevusi ning ühtlasi kuulutatakse konverentsil välja Ukraina osalejate taotlusvoorud. Konverentsil toimub ka kõrgetasemeline ümarlaud, milles osalevad Ukraina valitsuse ning rahvusvaheliste arhitektuuri- ja muinsuskaitseorganisatsioonide esindajad.

Konverentsil osalemine on tasuta ja kõigile avatud, kuid vajalik on registreerumine. Registreeruda saab klõpsates siia.

Konverentsi programm on peagi üleval ka Facebookis.

Jaga
Kommentaarid