Euroopa Komisjon peatas sõja puhkemise järel ajutiselt Ukraina vilja impordi Bulgaariasse, Ungarisse, Poola, Rumeeniasse ja Slovakiasse. Meetme eesmärk oli vältida ohtu, et Ukraina vilja import mõjutab negatiivselt kohalikke põllumehi. 15. septembril see keeld lõppes. Komisjon otsustas seda mitte uuendada, mistõttu otsustasid Ungari, Slovakkia ja Poola seda iseseisvalt jätkata, kuid vilja transporti läbi enda territooriumi nad ei välistanud.

Esiteks. Tuleb selgelt välja öelda, et tekkinud olukorda oleks võinud vältida, kui Lääneriigid oleksid otsustanud juba sõja alguses tagada kaubalaevadele ohutu transiitkoridori Mustal Merel.

Teiseks. Euroopa Komisjon on aastaid soovinud, et Euroopa Liidul oleks välispoliitilistes küsimustes juhtroll. Praegu teati, et otsus importkeeldu mitte pikendada viib vaidlusteni Ukraina ja naaberrikiide vahel. See ei ole üllatus, vaid poliitiline realiteet, mida oleks saanud ennetada. Nüüd tuleb Komisjonil asuda seda ka kiirkorras lahendama. Sõjaolukorras ei ole aega sisekähmlustele ega vaidlustele. Eesmärk peab olema võit Venemaa üle.

Kolmandaks. Poolas käib aktiivne ja pingeline valimiskampaania. See näitab, et siseriiklikud küsimused kanduvad üle ka Ukraina sõja konteksti – seda kõike tasub silmas pidada ka teiste Euroopa Liidu riikide ja ka USA puhul. Eesti huvi on, et liitlased püsiksid Ukraina toetamisel võimalikult ühtsed ning peame ise selle nimel pingutama.