Ukraina kõneisikud kordasid ka eile, et info staabis toimunud nõupidamise aja kohta saadi tänu Vene ohvitseridele, kes teevad Ukraina luurega koostööd. Ukraina esitleb juba pikemat aega oma õnnestunud rünnakuid okupeeritud aladel ja Venemaa territooriumil kui FSB läbikukkumist.

Valgevene president kirjutas alla seadusele, mille kohaselt võib edaspidi Valgevenes üksikisik omada drooni ainult juhul, kui tal on ametkondade poolt selleks väljastatud luba. Sisuliselt keelatakse Valgevene kodanikel droonide omamine ja kasutamine. Esialgu küll rakendub pooleaastane üleminekuaeg, mille jooksul kõik kodanikud peavad oma kasutuses olevad droonid võimudele loovutama.

Eile alla kirjutatud seadus on peegeledus hiljuti toimund suurele droonirünnakule Pihkva sõjaväelennuväljal. Palju levis erinevaid spekulatsioone selle üle, kuidas droonid suutsid märkamatult lennata Ukrainast Pihkvani. Kaarti vaadates on selge, et lühem selline tee kulgeb üle Valgevene ja ootuspäraselt hakkasid levima versioonid, et Ukraina saatis droonid teele üle Valgevene territooriumi või siis lasti need partisanide poolt lendu Valgevene enda territooriumilt.