Kui õpetajate puudus on otsapidi seotud sellega, et okupatsioonivõimu tulles vallandati paljud, kellele ei sobinud uus võim ja õpetajatele on siiski võimalik Venemaalt mingilgi kujul läbi häda asendust leida, siis arstide osas on seis keerulisem, sest ukrainlastest arstid ei soovi okupatsioonivõimude all töötada, aga Venemaalt ei taha arstid sinna tulla.

Venemaa üritab probleemi lahendada venestamisega ehk siis kohapeal elavate ukrainlaste sõnul toimuvat juba praegu aktiivne n-ö passportiseerimine ehk Venemaa kodanikuks sundimine. Ilma Venemaa passita aga loetavat ukrainlased uuest aastast „välismaalasteks“, mis tähendab meditsiiniteenustest ilmajäämist, interneti kasutamise võimaluse lõppemist, probleemid tekivad ka oma kinnisvaraga seotud tehingutega jne. Ukrainlaste sõnul olevat paljud mehed sisuliselt koduarestis, sest kui nad üritaksid oblastist lahkuda, satuksid nad filtratsioonilaagritesse ja sealt edasi oleks nende tulevik ebaselge.