Kiili ei nimetanud kirjas komisjoni esimehe Kalev Stoicescu nime, kuid suuresti näevad komisjoni liikmed, et Kiili kriitika on suunatud just esimehe pihta. Komisjoni liikmetel endilgi on mure, et teemadega ei tegeleta piisavalt tõhusalt. On ju komisjonidel, sh riigikaitsekomisjonil, kaks tähtsat ülesannet – valdkonna seadusandlus ja järelevalve –, kuid viimasega on Eestis nii mõnegi riigikaitsekomisjoni liikme sõnul asi üsna formaalne.