Euroopa Komisjoni president nimetas üsna tavapärasel viisil, et Ukraina puhul on eesmärgiks püsiv ja õiglane rahu, kuid andis ka palju täpsema sisu sellele formuleeringule. Ta nimetab, et see peab olema ka päriselt rahu, mis sõja lõpetab, mitte vaherahu, mis tegelikult tähendaks külmutatud konflikti. Pikaajaline rahu tähendab seda, et Ukraina saab pikaajalised julgeoleku garantiid.

Sisuliselt ütleb von der Leyen, et ainult nende eesmärkide saavutamisel on Euroopa julgeolek ja stabiilsus tagatud. Ilmsesti on Euroopa Komisjon otsustanud soovitada alustada liitumisläbirääkimisi Ukraina (ja Moldovaga) ning täitnud sellega ühe oma ajaloolise missiooni.