Kohtuistungi avalikkuse üle arutleti ilma kohtunikuta istungi eel. Kõigepealt teatas kohtuistungi sekretär, et istung on kinniseks kuulutatud, ja palus ajakirjanikel saalist lahkuda. Peagi tulid teda toetama ka riigiprokurör Heleri Randma ja abiprokurör Janar Pilve, kes väitsid samuti, et istung on kinnine.