Puudega inimesi on ühiskonnas 10–12%, eakate arvu prognoos aastaks 2035 on 25% ja noorte osa samaks aastaks 14% elanikkonnast. Tervise arengu instituudi andmetel registreeriti 2022. aastal 153 999 inimest, kes vajasid ravi vigastuse tõttu, mis on 11% elanikkonnast. Vaadates numbreid tulevikku silmas pidades, on erivajadusega inimesi ühiskonnas aastaks 2035 kuni 46%.