Sinimandria kultuurikeskusel jäi pankrotistunud Tartu Kommertspanka üle 37 000 krooni. Marcel Vichmann ostis osa sellest võlanõudest üles ja kohustus maksma Sinimandriale Tartu Kommertspangast tagasi saadava summa pluss 10 protsenti.

Sinimandria likvideerimisel 1993. aastal läks selle vara üle Tartu kultuuriosakonnale, sealhulgas ka nõue Marcel Vichmannile kommertspangas olnud summa kohta. Et pankrotis ettevõttelt on mõttetu loota kogu võla tagastamist, oli nõue ette lootusetu, kuid toonane linnavalitsus tõi selle siiski oma bilanssi.