Et mitte lasta uhkel rajatisel vaikselt laguneda, korraldati juuli alguses Haapsalus puidurestauraatorite suvelaager.

Osales 15 restauraatorit peamiselt Haapsalu ehitusfirmadest. Suvelaager sai teoks tänu Eesti ja Rootsi muinsuskaitseameti koostööle, eeskujuks võeti Rootsis korraldatavad= restaureerimislaagrid.

Esimest puidurestauraatorite suvelaagrit Eestis toetasid rahaliselt Rootsi muinsuskaitseamet, Rootsi Ehitushoolde Selts ja Rootsi Instituut. Eestist olid tegevad Riigi Muinsuskaitseamet, Muinsuskaitse Selts, Haapsalu linnavalitsus ja AS Akantus.

Tänaseks on Haapsalu jaamahoone ja perrooni katus saanud uue tsinkplekist katte, korrastatud on ka osa lahtise paviljoni akendest. Raudteejaama ootesaal on antud bussijaama käsutusse ja piletikassast saab osta bussipileteid.

Ootesaalis on praegugi alles imposantsed, võib-olla veel tsaariaegsed puidust pingid. Hiljem on neile juurde pandud maitsetud raudjalgadega puidust toolid.

Raudteejaama ümbrus on üldiselt korrastatud, kui mitte arvestada tualetti, mis on allpool igasugust arvestust. Bussijaam kasutab küll rõõmsalt raudteejaama kassat, kuid väljakäikude korrastamine ei paista nende asi olevat.

Loodetavasti restaureerimistööd iidses vaksalihoones siiski jätkuvad, vaatamata sellele, et reisijatevedu Haapsalu liinil on raudtee ohtlikult halva seisukorra tõttu peatatud. üksikud kaubarongid võtavad vahel harva selle raske teekonna siiski ette, et tuua suvituslinna vajalikke kaupu.

Urve Repp