Nägemispuudega inimesed tutvuvad Astangu toimetulekukeskuse ja Eesti Pimedate Liidu tööga ning saavad teavet, kuidas kasutada neile mõeldud raamatukogu.

Juttu tuleb ka nägemispuudega inimeste rehabilitatsioonist, oma tööst räägivad Tartu Emajõe kooli ja= nägemisrehabilitatsioonikeskuse esindajad.

Professor Aleksei Panov peab loengu teemal "Kes on pime?", Aleksander Vassenin räägib pimedate elukäigust läbi ajaloo. Eraldi kõneldakse pimekurtide probleemidest ja võimalustest toime tulla.

õppepäevast osavõtjaile esineb nägemispuudega inimeste orkester, avatud on käsitöönäitus.

EPL