Selts on olnud eelkäijaks Eesti Pimedate Liidule, mis tegutseb hoolekandeorganisatsioonina ametlikult 1996. aastast. EPL koondab ligi 2000 nägemispuudega inimest, kellest umbes kuuendik on lapsed ja noored. Peaksime igati kaasa aitama just nende sotsiaalsele ja majanduslikule integreerumisele ühiskonda. See töö on küll juba 24. oktoobrist 1996 käivitunud Phare Lieni projekti all oleva koolitusprogrammina ning kätkeb endas ka teiste Euroopa riikide huvi ja jõupingutusi ning rahalist toetust meie vaegnägijate Euroopa kultuuriruumi integreerimisel. Nimetatud projekti raames on tehtud paljugi nägemispuudega inimeste rehabiliteerimissüsteemi väljatöötamisel. Kuid teha on veel palju (Eestis on näiteks vaid kaks spetsiaalselt vaegnägijaile mõeldud arvutit).

EPL-il on kavas hakata välja andma vaegnägijaile mõeldud ajakirja, et parandada info levikut. Esialgu täidab seda ülesanne veidi piiratumalt EPL-i sisene infoleht Valguse Kaja.

Olen ühel meelel EPL-i esinaise Anne Veskega - esmaseks abistajaks vaegnägijale meie ühiskonnas on ikkagi heatahtelise hingejõu olemasolu ja eelkõige selle väljendusoskus.

Täna, 15. oktoobril on rahvusvaheline valge kepi päev.

EVE TORIM,

TTü magistrand