Tallinnas, Eesti Akadeemilises Raamatukogus on praegu avatud huvipakkuv näitus teemal "Kirjandus- ja kultuuriajakiri "Mana" 40".

1957. aastal hakkas Rootsis ilmuma kirjandus- ja kultuuriajakiri "Mana", seades oma sihiks kultuuri kõrgetasemelise käsitluse, tõmmates endale lugejaskonna nõudlikuma ja teadlikuma osa tähelepanu.

Esimeseks väljaandjaks ja peatoimetajaks oli Ivar Grünthal, keda abistasid Ivo Iliste, Ilmar Laaman ja Alur Reinans. 1965. aastal viidi "Mana" Ameerika mandrile ning uueks väljaandjaks ja peatoimetajaks sai Hellar Grabbi.

Aastate jooksul on "Manal" olnud esindused ja lugejad mitmetel maadel ja mandritel - Austraalias, Inglismaal, Kanadas, Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal, Soomes, USA-s, Uus-Meremaal. Viimasteks esindajateks on olnud Austraalias Voldemar Vilder, Kanadas Margus Juhkkum, Rootsis Raimo Raag ja Soomes Juhan Talve.

Kaastööd on ajakirjale teinud nii välis-eesti autorid nagu Johannes Aavik, Artur Adson, Hellar Grabbi, Ilmar Laaman, Arno Vihalemm jt, kui ka kodueestlased Artur Alliksaar, Betti Alver, Ain Kaalep, Jaan Kaplinski, Jaan Kross, Uku Masing jt.

Ajakirja on kujundanud Erik Haamer, Endel Kõks, Otto Paju jt.

Rootsis ilmus "Mana" neli, USA-s üks-kaks korda aastas, trükituna Torontos. Viimased kolm numbrit on trükitud Eestis.

Huvitav on märkida, et ajavahemikus 1958-1970 ilmus "Mana" kaasandena (kaheksa vihikut) "Manuline".

Näitusel on eksponeeritud ilmunud ajakirja "Mana" numbreid, saab tutvuda Eesti Rahvusraamatukogu poolt 1994. aastal ilmunud "Mana" koondsisukorraga aastaist 1957-1988.

On välja pandud ka kirjandusteoseid, mis on ilmunud paguluses "Mana" väljaandel, nende hulgas Eduard Krants "Lumeliitlased" (Toronto 1970), Paul Laan "Mõttelend" (Stockholm 1972), Ilona Laaman "Mis need sipelgad?" (Toronto 1970) jt.

Näitus on illustreeritud fotodega ajakirja "Mana" väljaandjatest, kaastöölistest ja kunstnikest-illustraatoritest.

Näituse on koostanud Aive Haljand ja Tiina Koiva, kujundanud Tiia Einholm.