Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 1. juunil toimub Rahvusraamatukogu õuel “amfiteatris” ja purskkaevu ümber mess “Info jõuab lasteni”. Messil saavad vanemad ja lapsed teavet huviringide, spordikeskuste, suvelaagrite ja teiste vaba aja veetmise võimaluste kohta. Samas tutvustavad end Eestis tegutsevad lastekaitseorganisatsioonid ja noorteühendused.

Lastekaitsepäeva kostümeeritud juhid korraldavad lastele messil mänge, võistlusi ja viktoriine, toimub võidu joonistamine. Amfiteatri laval esinevad lasterühmad.

Messi raames peetakse lastekaitse- ja noortetöötajate ümarlaua-nõupidamine, kus on kavas moodustada Tallinna laste ja noorte infopank. Infopank vahendaks vanematele ja lastele teavet vaba aja sisustamise võimaluste kohta nii kohapeal kui ka telefonitsi tasuta. Projekti teokstegemist toetab Tallinna linn.

“Suvisele koolivaheajale jäänud lapsed satuvad sageli tegevust ja seltskonda otsides tänavale hulkuma ning panevad toime õigusrikkumisi,” põhjendas messi korraldajaid Krista Kiviste laste vaba aja sisustamise tähtsust.

Noorsoopolitsei andmetel laieneb alaealiste kuritegevus järsult igal aastal just suvekuudel. Tegevuse ja järelevalveta lapsed panevad kõige tihedamini toime vargusi, eriti on sagenenud asjade varastamine autodest.

Noorsoopolitsei tähelepanekutel sooritavad kuritegusid aina nooremad lapsed, samuti on suurenenud õigusrikkujatest tüdrukute osakaal.

Messi ja ümarlaua korraldavad Eesti Lastefond ja UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee.