Helle Martinson muutis rutiinse instituudi teadussekretäri tegevuse huvitavaks mitmel moel, ta on tuntud innuka teaduse populariseerijana. Martinsonilt pärineb idee asutada (Moskva eeskujul) Tallinna Teadlaste Maja, et ühendada ühiste kultuuriürituste kaudu Tallinna laialdast teadlasperet. Ja lõpuks mõtles ta välja ka uurimisteema, mille realiseeris doktorikraadina.

Martinson on Eesti Teadlaste Liidu asutajaid ja usin uute ideede pakkuja eesti teaduse ning teaduste akadeemia reformimisel.

60. aastail komandeeris Eesti Teaduste Akadeemia üleliidulistesse teaduskeskustesse ennast täiendama palju teadlasi: keemik Aavo Männik; küberneetik, nüüd diplomaat Mark Sinisoo; keemik, nüüd teadusorganisaator Helle Martinson; küberneetik akadeemik Boris Tamm; küberneetik, praegu edukas eraettevõtja Raul Tavast, küberneetik, eraettevõtja välismaal Arne Lauringson, Valve Kirsipuu, allakirjutanu. Moskva vabameelses õhkkonnas kasutas meie seltskond kõiki arenguvõimalusi, unistades koju tulles Eesti elu edasi arendada.

Head sünnipäeva!

Helle Martinson 65

Sündinud: 28.05.1934

Haridus: Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskond, keemik

Töötanud: Eesti Teaduste Akadeemia Energeetika ja Keemia Instituudis