5. augustil lahkus meie hulgast rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane sotsioloog Anu Narusk.

Lõpetanud 1971. aastal kiitusega Tallinna Polütehnilise Instituudi, kaitses ta teaduskraadi Moskva Finantsinstituudis. Oma ametialast karjääri alustas Anu Narusk TPI infotöötluskateedris, 1976. aastast töötas ta vanemteadurina Eesti Teaduste Akadeemia süsteemis. Alates 1992. aastast juhtis Anu Narusk Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi perekonna- ja kultuurisotsioloogia osakonda ning oli mitmete rahvusvaheliste uurimisprojektide koordinaator.

Lisaks põhitööle pidas Anu Narusk loenguid Eesti ja Soome ülikoolides. Ta oli mitmete teadusorganisatsioonide liige, sealhulgas Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liidu juhatuse kauaaegne liige ja president. Anu Naruski sulest on ilmunud üle kaheksakümne publikatsiooni eesti, inglise, saksa, soome, rootsi ja vene keeles.

Meie mälestustes püsib Anu Narusk ühiskonna probleemidele erksalt reageeriva teadlasena, kes pühendununa oma tööle andis suure panuse sotsiaalteaduste edendamiseks, samuti sõbra ja kaaslasena, kes oma energia ja toega teisigi suuremateks pingutusteks innustas.

Oleme kaotanud hea kolleegi, juhi, erudeeritud õpetaja ja suurepärase inimese. Anu Naruskit jäävad leinama tema sõbrad, töökaaslased, õpilased ja perekond. Tunneme omastele kaasa nende leinas.

TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Eesti Sotsioloogide Liit

Hüvastijätt toimub Metsakalmistul kolmapäeval, 11. augustil kell 15.00.