Sideamet nõuab telejaamadelt kohest üleminekut PAL-süsteemile, mis jätaks telepildita tuhanded inimesed, peamiselt vanemate telerite omanikud.

Eesti Televisioon (ETV) protestis otsuse, väites, et see on ebaseaduslik ja volitusi ületav. "ETV otsustab ise, millises formaadis töötada, ja selleks ei anna meile keegi korraldusi," ütles BNS-ile Barcelonas viibiv ETV peadirektor Toomas Lepp.

"Enne me ülekandestandardi vahetamise otsust ei tee, kui kas või ühe teleriga on signaali vastuvõtmisel probleeme," teatas ta.

Sideameti ettekirjutuse järgi pidi saatekeskus täna hommikuks lülitama kõik saatjad SECAM-süsteemilt PAL-ile, mis tähendab seda, et vanemate teleritega ei ole võimalik enam vaadata ühtki Eesti teleprogrammi.

Hinnanguliselt jääks teler kahisema umbes kolmel protsendil vaatajail.

"Ma ei tea praegu, kas ETV homne hommikuprogramm tuleb juba uues süsteemis," ütles ETV tehnika- ja tootmisdirektor eile hilisõhtul Eesti Päevalehele.

ETV programmidirektor Tiina Kangro on shokeeritud, et avalik-õigusliku ringhäälingu eest tehakse otsuseid kuskil mujal ja ETV juhatus saab sellest teada pool päeva varem BNS-i uudiseid lugedes.

"See on laiem probleem, et grupp seltsilisi võtab vastu mingi otsuse, arvestamata vaataja, ETV juhatuse ja ekspertide arvamustega," ütles Kangro. "Me ei jõudnud vaatajaid hoiatadagi," lisas ta.

Augustis tõdesid ETV ja saatekeskuse eksperdid, et PAL-signaali jõudmine teleritesse oli kohati häiritud. Probleemsemad piirkonnad olid Tartu ja Viljandi.

"ETV oli nõus minema PAL-saatestandardile, kui sideamet kahekordistab Tartu saatja võimsust ja paigaldab lisasaatja Viljandisse," kommenteeris Krimm.

Sideameti peadirektor Jüri Jõemaa kinnitas, et Viljandi olukord paraneb 15. novembril ning Tartus oli lubadus täidetud juba eile pärastlõunaks.

Jõemaa sõnul on saatekeskus investeerinud kolm miljonit krooni PAL-standardi ülevõtmiseks.

"Üleeilne mõõtmine näitas, et mingeid tehnilisi probleeme enam ei ole," kinnitas Jõemaa, lisades, et häireid võib esineda vaid mõne odavama hinnaklassi teleril ning siis aitab ka antenni keeramisest.

"Kuhu me siis piiri tõmbame, et kellel on hea ja kellel ebakvaliteetne teler?" küsis Kangro, väites, et sideameti sellised argumendid ei ole adekvaatsed.

ETV tahab uuele süsteemile ülemineku jätta järgmise aasta jaanuari. PAL-standardi ülevõtmine tähendaks telekanalile osa vaatajate kaotamist, seepärast arvavad konkurendid, et ETV venitamise eesmärk on paremate tingimustega reklaamilepingute sõlmimine.

Kultuuriministeeriumi osakonnajuhataja Peeter Sookruusi sõnul töötavad kogu Euroopa telejaamad PAL-süsteemis ja Eestil ei oleks mõtet kaua "oma tehnilist mahajäämust konserveerida", arvestades, et üleminek PAL-ile peab toimuma niikuinii.

"Raadiokogemus näitas, et FM-ile üleminek polnudki nii valuline, kui enne arvati," kommenteeris Sookruus.

Aasta tagasi leppisid telekanalite juhid kokku, et selle aasta 1. juunist läheb kogu Eesti üle PAL-süsteemile. Lepingut täitis tähtaegselt vaid TV-3.

ETV taotles temast olenematute tehniliste põhjuste tõttu pikendust 1. novembrini. Oktoobri lõpus palus ETV juhatus tähtaega veel kord edasi lükata.

TV-1 ja Kanal-2 on korduvalt kinnitanud, et lähevad uuele süsteemile üle koos ETV-ga.

Kanal-2 teatas, et lõpetab vastavalt sideameti otsusele SECAM-i kasutamise Lõuna-Eestis. Teistes saatjates läks Kanal-2 PAL-ile üle juba 30. juunil.

Advokaadibüroo hindab sideameti tegevust ebaseaduslikuks

"Ükski õigusakt ei sätesta televisiooniprogrammide edastamiseks kohustuslikku PAL-saatestandardit," kirjutab Kaasik ja Co advokaadibüroo vandeadvokaadi abi Jaanus Tehver ETV tellitud õiguslikus arvamuses.

"Samuti ei näe ükski õigusakt ette sideameti õigust muuta saatejaamade tehnilisi tingimusi ja teha ringhäälinguorganisatsioonidele ettekirjutusi saatestandardi osas."

Tehver tõdes, et sideameti tegevus, millega on muudetud Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse tehnilisi tingimusi ja kehtestatud uus tingimus, mille kohaselt peab ETV oma saateid edastama PAL-standardi kohasel, on õigusliku aluse puudumise tõttu täielikult ebaseaduslik.

Tiina Joosu

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid